Doelstellingen

Kinderen op speelse wijze in contact brengen met boeken, schrijvers, illustratoren, literaire kwaliteit en kunst; de leesomgeving uitbreiden; het leesplezier en de leesbereidheid van kinderen vergroten. Het verlevendigen van de Nederlandse taal in relatie tot het stimuleren van de taalvaardigheid in het algemeen, waarbij er binnen een ‘driesporen beleid’ aandacht is voor het Papiaments (het Papiamentu van Curacao en Bonaire & het Papiamento van Aruba), het Engels en het Nederlands. Plezier in schrijven en schrijftalent ontwikkelen.

Bestuur

Ruud W. Bosch, voorzitter, Vera Illés, secretaris, Joke Gerritsen, penningmeester.

Kamer van Koophandel Amsterdam: S 41211009

Stichting NANA is een ANBI Stichting. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding.

Stichting NANA in een notendop

Stichting Culturele Manifestaties NANA heeft als doel om de mogelijkheden van kinderen via taal en literatuur te vergroten. NANA maakt daarbij gebruik van kunstvormen als beeldende kunst, nieuwe media & film, muziek, dans en theater. Het werkgebied van NANA omvat de zes eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen – Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, St. Eustatius, Saba – en Suriname, Vlaanderen en Nederland. Op 10.10.10 werden de Nederlandse Antillen opgeheven. Vanaf die datum zijn Curaçao en St. Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, zoals Aruba dat al 25 jaar eerder werd. De drie kleinste eilanden, Bonaire, St. Eustatius en Saba, zijn nu een soort bijzondere gemeenten van Nederland.

Sinds 1992 organiseerde NANA in samenwerking met bibliotheken en andere culturele instellingen kinderboekenfestivals en kinderfilmfestivals op de voormalige Nederlandse Antillen. De Stichting ontwikkelde en ondersteunde ook kinderboekenprojecten in Suriname. NANA richt zich hoofdzakelijk op de jeugd van vier tot en met achttien jaar. Tijdens de jaarlijkse festivals, die doorgaans aansluiten bij het thema van de Nederlandse Kinderboekenweek, worden kinderen op speelse wijze in contact gebracht met boeken, schrijvers, illustratoren en acteurs uit Nederland, Vlaanderen en van de eilanden. Ze bezoeken veel schoolklassen en treden op in bibliotheken, theaters en boekwinkels. Op die manier komen ieder jaar duizenden kinderen in aanraking met literatuur en met andere taalgerelateerde vormen van kunst. Hiermee wordt bij kinderen ook het plezier in schrijven – dingen uit je leven leren verwoorden, eigen poëzieposters maken, verhalen bedenken – gestimuleerd. Dit gebeurt in het Nederlands én in de moedertaal van de kinderen.

NANA streeft ernaar het Nederlands voor de kinderen die thuis Papiaments of Engels spreken, meer tot leven te brengen, er voor hen een aantrekkelijkere, meer ‘bewoonbare’ taal van te maken. Tegelijkertijd wordt bijgedragen aan een breder referentiekader voor de Nederlandse taal en cultuur in het algemeen. Kinderen van de eilanden krijgen daardoor een betere voorbereiding op mogelijk vervolgonderwijs in Nederland.
Behalve via de Kinderboekenfestivals realiseerde NANA haar doelstellingen ook via schenkingen van boeken en materialen en het produceren van festivalboekjes. In 2008 introduceerde NANA de Poem Express op Curaçao en Bonaire, een al langer bestaand internationaal kunst- en poëzieproject, dat kinderen uitnodigt gedichtenposters te maken.
Stichting Culturele Manifestaties NANA is in 1991 opgericht door Ruud Bosch en Piet Meerburg.

Contact

Stichting Culturele Manifestaties N.A.N.A.
Tuinstraat 215
1015 PD Amsterdam
nana@xs4all.nl of skrijf@xs4all.nl

Rekeningnummers Stichting Culturele Manifestaties NANA
Amsterdam: ABN-AMRO 50.97.39.148
Curaçao: Maduro & Curiel’s Bank 13770207